اعزام هیات تجاری-فناوری به کشور ارمنستان توسط سپنتا سلامت آیریک

یک هیئت تجاری-فناوری در تاریخ 22 تا 25 شهریورماه 1402 توسط سپنتا سلامت آیریک و  با حمایت مرکز تعاملات بین المللی معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری به ارمنستان اعزام می‌شود.


برنامه اعزام هیئت تجاری-فناوری در ارمنستان

پیش از اعزام شرکت ها به کشور ارمنستان، مطالعات میدانی در حوزه های تخصصی این شرکت ها و فرآیند متناظریابی برای آن ها انجام می‌شود. هدف از این فرآیند برگزاری جلسات با کیفیت B2B در حاشیه‌ی نمایشگاه اکسپو ارمنستان برای شرکت هاست. برای شرکت ها علاوه بر بازدید از نمایشگاه اکسپو ارمنستان برنامه زیر ارائه خواهد شد:

  1. حضور در جلسات B2B تجاری در اتاق بازرگانی ارمنستان
  2. حضور در جلسات B2B تجاری در اتحادیه تجار و کارفرمایان ارمنستان
  3. نشست مشترک با اتحادیه ها و انجمن های فناوری و نوآوری و همچنین شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر در ارمنستان
  4. نشست با مدیران سازمان حمایت از سرمایه گذاری خارجی ارمنستان
  5. بازدید از مناطق آزاد تجاری و فناوری ارمنستان


ثبت‌نام جهت اعزام به هیئت تجاری-فناوری به ارمنستان

ظرفیت ثبت‌نام محدود است و متقاضیان می‌توانند از طریق کریدور صادرات در این برنامه ثبت نام نمایند:

https://tesc.ir/service/73/1

همچنین شماره زیر پاسخگوی سوالات متقاضیان در حوزه اعزام هیئت تجاری-فناوری می‌باشد:

09133238176