اعزام جمعی از تولیدکنندگان ایرانی در حوزه پزشکی، تجهیزات پزشکی و سلامت به نمایشگاه عرب هلث دبی در بهمن ماه 1402

فراخوان پذیرش شرکت ها جهت حضور در تور نمایشگاهی عرب هلث دبی 2024 توسط کارگزاری سپنتا سلامت آیریک

حضور در بزرگترین نمایشگاه تجهیزات پزشکی و سلامت خاورمیانه، عرب هلث دبی توسط سپنتا سلامت آیریک

ReadMore