حضور هیات تجاری-فناوری ایران در وزارت صنایع پیشرفته ارمنستان با حضور سپنتا سلامت آیریک

هیات تجاری و فناوری ایران با حضور خانم کهنسال و آقای حیدری در جلسه وزارت صنایع پیشرفته ارمنستان حاضر شدند.

سرکار خانم کهنسال، مدیر کریدور توسعه صادرات و تبادل فناور ، ضمن تشریح ساختار معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری، ایران را کشوری پیشرو در حوزه فناوری دانست که دارای بیش از 8هزار شرکت دانش بنیان در عرصه های مختلف می باشد.

آقای حیدری، مدیر کارگزارصادراتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در ارمنستان، با اشاره به زمینه های تخصصی هیات تجاری، حضور این گروه از شرکت های توانمند ایرانی در ارمنستان را مغتنم دانست و با اشاره به جلسات پیشین کارگزاری سپنتا سلامت آیریک با این وزارتخانه مبنی بر تخصیص فضای نمایشگاه دائمی محصولات فناور ایرانی در ارمنستان ،خواستار پیگیری مجدد برای اجرایی شدن این طرح شد.

مسئولین وزارتخانه ضمن ابراز خرسندی از حضور هیات تجاری ایران در ارمنستان ،وزارت صنایع پیشرفته ارمنستان را متولی حوزه فناوری و شرکت های دانش بنیان ارمنستانی دانستند و از ایجاد نمایشگاه دائمی محصولات فناور ایران در ارمنستان استقبال نمودند.