اعزام هیات تجاری-فناوری شرکت های برتر فناور ایرانی به ارمنستان توسط کارگزاری سپنتا سلامت آیریک

شرکت سپنتا سلامت آیریک، کارگزار صادراتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری و حمایت مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری و کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اقدام به اعزام 16 شرکت دانش بنیان و فناور به عنوان هیات تجاری-فناوری ایران به کشور ارمنستان در مهرماه سال جاری اعزام نمود.این سفر باهمراهی سرکار خانم کهنسال،مدیر کریدور توسعه صادرات و تبادل فناور و آقای حیدری، مدیر کارگزار صادراتی معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری ایران در کشور ارمنستان ،انجام پذیرفت.

این سفر تجاری-فناوری با هدف توسعه تعاملات تجاری و فناوری شرکت های دانش بنیان ایرانی با کشور ارمنستان و آشنایی با بازار اتحادیه اقتصادی اوراسیا صورت پذیرفت. 

شرکت های حاضر در هیات تجاری-فناوری  در سازمان های مختلف همچون وزارت صنایع پیشرفته ارمنستان، وزارت اقتصاد ارمنستان، اتحادیه تجار و کارفرمایان ارمنستان، مجتمع مریدیان، اتاق بازرگانی ارمنستان و سازمان اینترپرایر آرمنیا حضور پیدا کرده و جلسات رو در رو متناظر با موضوعات و حوزه فعالیت آن ها فراهم گردید، همچنین شرکت ها از شهرک مهندسی ارمنستان، هلدینگ آمو گروپ ( دارای طرفیت های لجستیک با شرایط حمل و نقل و قوانین و مقررات گمرکات ارمنستان) و برخی شرکت ها و صنایع ارمنستان بازدید نمودند.