عسل


کوزه عسل آریا راویس

مجموعه ”كوزه عسل“ در سال ۱۳۳۵ در زمينه پرورش ملکه و زنبور عسل اصيل ايرانى، محصوالت صنعت زنبوردارى و توليد عسل هاى تك گل، آغاز به كار كرد. اين شركت با حمايت شهرک علمی و تحقيقاتی اصفهان و با نظارت معاونت غذا و داروی استان اصفهان، تالش دارد ضمن اطالع رسانى و ارتقا دانش مصرف كننده، شيوه تخصصى ارايه محصوالت و بسته­ بندى خلاقانه، سازگاری با محيط زيست با رويکرد توسعه دانش و فناوری مرغوب ترين محصوالت زنبور عسل را توليد و عرضه كند. "كوزه عسل" دارای تاييديه از انجمن علمی ارتقای بهداشت و سالمت ايران و برگزيده تنديس بلورين جشنواره ملی صنعت سلامت محور می باشد.
عسل1
محصولات و فناوری­­ ها

·        دراژه ژل رويال

·        دراژه دوسين

·        توليد فرآورده های سودمند غذايی بر پايه ی محصولات زنبورعسل


خواص مصرف دراژه رویال ژلی :

  •    تقویت سیستم ایمنی بدن در برابر بیماری های عفونی و میکروبی
  •    کمک به درمان ناباروری و تقویت قوای جنسی
  •    کاهــش اثــرات جانبــی شــیمی و پرتــو درمانــی و بهبــود کیفیــت زندگــی بیمــاران خــاص 
  •    بهبود سلامت ذهنی، تقویت حافظه و پیشگیری از آلزایمر
  •    ضد دیابت
  •    تنظیم کننده فشار خون و تقویت قلب و عروق
  •    خون ساز، انرژی زا و ضد خستگی
  •    ضد ویروس و باکتری
  •     بهبود علائم یائسگی
  •     تقویت استخوان، دندان و غضروف


آزمون­ های استاندارد عسل

·        ساکاروز

·        نسبت فروکتوز به گلوکز

·        رطوبت

·        pH یا اسیدیته

·        فعالیت دیاستازی

·        هیدروکسی متیل فورفورال H.M.F

·        پرولین

·        آزمون های میکروبی و باقیمانده سموم و آفت کش ها


عسل2