بررسی تاثیر راه رفتن بر کودکان و دانش آموزان

پس از بررسی و انجام آزمایشات وهمچنین زیر نظر داشتن دانش آموزان، محققان دانشگاه ایلینویز به این نتیجه دست یافتند که تحرکداشتن و حرکت کردن  (به ویژه راه رفتن) توانایی هایی شناختی، خلاقیت و توانایی درک کودکان را بهبود می‌بخشد.

آنان بررسی کردند و دریافتند که تنها با 20 دقیقه پیاده روی کردن دانش‌آموزان، سطح عملکرد شناختی آنها افزایش یافته است و دانش آموزان در آمون های تحصیلی خود بهتر عمل کردند و توجه بیشتری را داشتند. 


مغز دانش آموزان به تنهایی در هر شرایط نمیتواند سلامت خود را به دست آورد و تنها با فعالیت های ذهنی سلامت آن تضمین نمیشود. یک ارتباط متناسبی بین تحرک بدن و سلامت وجود دارد که نه تنها بر سلامت مغز بی تاثیر نیست بلکه اهمیت بسزایی در ساختار آن نیز دارد و توجه به آن در سنین پایین بسیار موثرتر و نتایج بهتری بر سلامت فرد را به همراه دارد.


جهت مطالعه جزئیات بیشتر  این مقاله به آدرس https://lnkd.in/dg2Dd_H8 مراجعه فرمایید.