فراکوش سپاهان
شرکت فراکوش سپاهان با دارا بودن کادر متخصص در راستای تولید محصولات مکانیکی و شیمیایی گام برداشته و در مسیر دستیابی به دستاوردهای بزرگ و افتخارآفرینی قرار دارد. شرکت فراکوش سپاهان از سال 1333 در زمینه خدمات و فرآیندهای تولیدی که در شهرک تحقیقاتی و فناوری اصفهان واقع شده است، فعالیت می کند. این شرکت مفتخر است که در کارنامه خود با پروژه های مهمی در زمینه های مختلف سروکار داشته است. این شرکت به طور غیر مستقیم در زمینه تجهیزات پزشکی در زمینه تجهیزات جانبی و فرآیندهای ساخت فعالیت می کند.


محصولات

mechanic

Technology, design and manufacture of special machinery, equipment and parts


فراکوش2                                 فراکوش1 

chemistry

  Degreasing chemicals and industrial cleaners, and a variety of corrosion inhibitors

فراکوش4                            فراکوش3