از فعالیت های شرکت در زمینه صنایع دارویی و آرایشی بهداشتی میتوان به معرفی محصولاتی مانند روغن های گیاهی برای زیبایی، داروهای موثر بر دیابت، داروهای موثر بر سلامتی و ... اشاره کرد.
شرکت های معرفی شده این بخش ،در این زمینه ها فعالیت می کنند و تمامی محصولات آن ها بر سلامت فرد موثر است.