مستک


سلامت یار حکیم

شركت مهندسی سلامت يار حکيم (به اختصار، مسيح) توليد كننده ی تجهيزات پزشکی است كه در سال ۱۳۹2 به عنوان زير مجموعه هولدينگ پورسينای حکيم تاسيس گرديد. بهره گيری از راهنمايی های پزشکان مطرح و به كار گيری مهندسين خبره سبب شده است اين شركت درک عميقی از چالش هايی كه پزشکان با آن مواجه هستند و همچنين سختی هايی كه بيماران متحمل می شوند به دست آورد. امروز، شركت مهندسی سلامت يار حکيم اولين توليد كننده ی مگنتيك دريپ و سوزن جمشيدی در ايران، و همچنين از توليد كنندگان پيشرو كاتتر IUIاست. هولدينگ پورسينای حکيم در سال ۱۳۸0 با هدف ايجاد مدلی عملی و تکرارپذير برای توسعه ی پايدار از طريق ايجاد ثروت از علم، و همچنين علم از ثروت تاسيس گرديد. فلسفه ايجاد اين شركت هولدينگ ريشه در تفکرات پروفسور محمد حسن امامی دارد. تاسيس هولدينگ پورسينای حکيم و اصولی كه بر آن استوار است حاصل نزديك به 40 سال تفکر خلاقانه پروفسور امامی، تجربيات كسب شده در سمت های مديريتی، و فعاليت های گسترده ی وی در حوزه ی پزشکی است. برخی از اعضای هيئت علمی و محققين دانشگاه های برتر كشور با اين شركت همکاری دارند.

 

محصولات و فناوری 

زنان:
قلاب IUD ست کاتتر انتقال جنین سوزن نمونه برداری از تخمکهیسترومتر کاتتر IUI کاتتر پایپل


گوارش:
ست مصرفی کولون هیدروتراپی دهانی آندوسکوپی دستگاه کولون هیدروتراپی

سوزن نمونه برداری:


سوزن نمونه گیری مغز استخوان جمشیدی

جراحی:


پد آهنربایی