درمان گاز


شركت درمان گازشرکتی دانش بنیان و اولین و بزرگترین تولید کننده گاز نیتروس اکساید در خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) می باشد که با موضوع توليد و توزيع گازهای طبی در سال ۱۳6۱ به ثبت رسيد. كارشناسان اين شركت موفق به توليد گاز بيهوشی نيتروس اكسايد مطابق با استانداردهای جهانی و مورد تائيد آزمايشگاه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی كشور برای اولين بار در ايران شدند. با پيوستن دو گروه ماشين آلات، ظرفيت توليد گاز بيهوشی اين شركت به دو هزار تن در سال افزايش يافت كه اين ظرفيت معادل دو برابر نياز كل كشور می باشد. اين شركت در سال ۱۳7۵ تحقيق در مورد توليد گاز تسکين درد انتونوكس Entonox را آغاز كرد و در سال ۱۳76 موفق به كسب مجوزهای لازم جهت توليد اين گاز شد و در حال حاضر با برند اختصاصیDarmanoX  در حال توليد می باشد. 

نیتروس اکساید (N2O)  با نام های گاز خنده آور، نیتروژن اکسید، دی هیدروژن مونواکسید و هوای صناعی در گذشته نیز در گذشته شناخته میشده و از اواسط قرن هفدهم مورد توجه قرار گرفته است . لازم  به ذکر است که از بدو تولد تاکنون با دارا بودن سه پلانت مختلف و با پیشرفته ترین تکنولوژی هیچ گاه وقفه ای در تولید گاز بیهوشی نیتروس اکساید (N2O) شرکت درمان گاز وجود نداشته و نخواهد داشت.

 

محصولات و فناوری­ ها

  • تجهیزات پزشکی 
دستگاه تسکین درد
گیوینگ ست
فیوز اکسیژن


  • گازهای طبی
گاز تسکین درد انتونوکسگاز بیهوشی نیتروس اکساید کرایو نیتروس اکساید