آغاز همکاری های مشترک سپنتا سلامت آیریک و شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان


آغاز همکاری های مشترک سپنتا سلامت آیریک و شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان


این دیدار با حضور دکتر علیرضا مرتضوی،مدیرعامل وعضو هیات مدیره شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان سرآغازی بر فصل جدیدی از همکاری های مشترک شرکت های دانش بنیان و نمایشگاه بین المللی اصفهان بود.

در این نشست که با حضور شرکت سپنتا سلامت به عنوان نماینده جمعی از شرکت های دانش بنیان شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان و همچنین با حضور انجمن شرکت های دانش بنیان استان اصفهان برگزار گردید،در این دیدار ضمن تبین و تشریح ساختار و دستاوردهای سپنتا،چند پروژه فناورانه به عنوان طرح مشارکت با شهرداری و نمایشگاه بین المللی اصفهان مطرح شد.


استقرار دائم شرکت های دانش بنیان در نمایشگاه بین المللی اصفهان از جمله مباحث مطرح شده و مورد تاکید بود.دکتر مرتضوی با اشاره به اینکه از شرکت های دانش بنیان درخواست می کنیم در نمایشگاه های اصفهان حضور پیدا کنند،گفت:حضور شرکت های دانش بنیان در نمایشگاه ها نیازمند هیچ هزینه ای نیست و نمایشگاه از این شرکت ها هزینه ای دریافت نمی کند.مدیرعامل نمایشگاه بین المللی اصفهان ضمن اشاره به امضای تفاهم نامه اولیه برای استقرار دائمی نمایشگاه اصفهان در بندر بصره کشور عراق،حضور شرکت های دانش بنیان را در این نمایشگاه و همچنین ورود به پروژه های زیرساختی و فناورانه کشور عراق مورد تاکید قرار داد.در پایان دکتر علیرضا مرتضوی از خط تولید و دپارتمان های مختلف تحقیق و توسعه شرکت دانش بنیان بهیار صنعت سپاهان بازدید نمود.